หน้าแรก

info


 

วันที 27-28 ตุลาคม 2562 นายสาคร ประไพพงษ์ นายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยนำทีมกรรมการเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์(Host Family)ทีจ้งหวัดกาญจนบุรี นครปฐมและสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น แสวงหาครอบครัวอุปถัมภ์ และสร้างเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค

รายงานการเดินทางเยี่ยมเยือน host families

1,048n comments

21 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล อุปนายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยนำทีมกรรมการสมาคมฯวางพวงมาลาวันทีระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรปีที 52 แสดงความยินดีกับนายเข้มแข็ง ….อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและมอบของทีระลึก และร่วมทำบุญกับว้ดพระบาทนำ้พุ

6,406n comments

รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ อุปนายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) นำทีมคณะกรรมการสมาคมไปร่วมงานงาน​ Global​ 4-H​ Leadership​ Camp​ 2019​ ระหว่างวันที 23-28​ กันยายน​ 2562 และร่วมประชุม​ Asia​ IFYE​ Conference​ 24​ ก.ย. 2562 ทีประเทศเกาหลี

763n comments

4 กันยายน 2562 ประชุมกรรมการสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 4/1 มีนายสาคร ประไพพงษ์ นายกสมาคมเป็นประธาน

2,869n comments

ประชุมสรุปโครงการแลกเปลียนยุวเกษตรกร ไต้หวัน-ไทย ปี 2562​ ณ​ ห้องประชุม​ 5​ ชั้น​ 5​ กรมส่งเสริมการเกษตร​ โดย​มี​ รศ. ดร. สุนันท์ สีสังข์ อุปนายกสมาคม​ฯ​ เป็นประธาน

วันที 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ประชุมสรุปโครงการแล […]

386n comments

วันที 22 กรกฎาคม 2562 นันทกานต์ แก้วเนียม และ กมลวรรณ รุ่งประเสร็จวงศ์เป็นผู้แทนเยาวชนเกษตรกรไทยเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลียนยุวเกษตร ณ ประเทศไต้หวันระหว่าง 22 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562

1,100n comments

ยุวเกษตรกรจากไต้หวัน Chien,Chia-Ling(ชื่อเล่น Betty) ศึกษาดูงานที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 30 กรกฎาคม 2562

วันที 22 กรกฎาคม 2562 ปฐมนิเทศยุวเกษตรกรจากไต้หวัน Chie […]

1,080n comments

วันที่​ 21​ กรกฎาคม​ 2562​ สมาคม​ยุว​เกษตรกร​สากล​แห่ง​ประเทศไทย​จัดโบว์ลิ่ง​การกุศล​หารายได้​สนับสนุน​กิจกรรม​การพัฒนา​ยุว​เกษตรกร​ไทย​ ณ​ Star​ Bowl​ ชั้น​ 7​ Imperial​ World​ ลาดพร้าว​ 83​

1,153n comments

วันที 26 มีนาคม 2562 ประชุมใหญ่สามัญสมาคมยุวเกษตรสากลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 มีนายวิทยา อธิปอนันต์ นายกสมาคมเป็นประธาน สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้

1)เนื่องจากคณะกรรมการของสมาคมครบกำหนดตามวาระ ทีประชุมเล […]

788n comments

วันที 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประชุมสรุปโครงการแลกเปลียนยุวเกษตรกร ฟิลิปปินส์-ไทย จำนวน 3 คน :Rechie Benaning ,Domingo Borres และRex Parro ระหว่างวันที 7-21 ธันวาคม 2561โดยมีอาจารย์ ดร. สุนันท์ สีสังข์อุปนายกสมาคมเป็นประธาน แต่ละ คนได้นำเสนอผลงานทีได้ ศึกษา เรียนรู้และ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ 4H-IFYE , Food savety( Gap ,Oganic) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย(ทำข้าวต้มมัด ไปวัดทำบุญ) และ ประธานได้มอบใบ ประกาศนียบัตร ให้ทั้ง 3 คนทีห้อง 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และทางสมาคมได้เลี้ยงส่งทีห้องอาหารบางบัว บางเขน

986n comments

<<แสดงทั้งหมด>>