21 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล อุปนายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยนำทีมกรรมการสมาคมฯวางพวงมาลาวันทีระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรปีที 52 แสดงความยินดีกับนายเข้มแข็ง ….อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและมอบของทีระลึก และร่วมทำบุญกับว้ดพระบาทนำ้พุ

6,868 Comments

  1. Liana Vangoff พูดว่า:

    Enjoyed looking at this, very good stuff, thanks . “It is well to remember that the entire universe, with one trifling exception, is composed of others.” by John Andrew Holmes.