สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศได้จัดทำแสตมป์ทีระลึกโดยใช้ภาพวาดทีชนะการประกวดภาพวาดเนื่องในวันยุวเกษตรกรโลก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

        เนื่องในวันยุวเกษตรโลก(Global 4-H Day) สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศได้จัดทำแสตมป์ทีระลึก โดยใช้ภาพวาดทีชนะการประกวดภาพวาดเนื่องในวันยุวเกษตรกรโลก
มีทั้งหมด 9 ภาพ

  • จำหน่ายดวงละ 10 บาท ประกอบด้วภาพวาดและรูปธงชาติสามารถใช้ส่งจดหมายได้
  • หนึ่งชุดมี 10 ดวงประกอบภาพวาด 9 ภาพและตราสัญญาลักษณ์วันยุวเกษตรกรโลก
    ในหนึ่งแผ่นมี 40 ดวงราคา 250 บาท

มีจำหน่ายที่สมาคมยุวเกษตรสากลแห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 

S__4841475